pristupačnost
veličina teksta
Veličina teksta
debljina teksta
Debljina teksta
razmak linija
Razmak linija
razmak slova
Razmak slova
kontrast
Kontrast
čitljivi tekst
Čitljivi tekst
naglasi linkove
Naglasi linkove
Porezna uprava
Provjera obveznika u sustavu PDV-a
Republika Hrvatska
e-Građani
subject
event

Aplikacija za provjeru obveznika u sustavu PDV-a

Sukladno odredbama članka 8. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ne smatra se poreznom tajnom podatak o datumu upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost ili ispisa iz sustava poreza na dodanu vrijednost što Porezna uprava primjenjuje u aplikaciji.

Provjera obveznika u sustavu poreza na dodanu vrijednost primjenjuje se u slučajevima kada porezni obveznici zatraže ostvarivanje prava na pretporez po računima svojih dobavljača odnosno drugih zainteresiranih osoba. Provjera je omogućena upisivanjem OIB-a i nadnevka računa. Cilj provjere je utvrđivanje da je dobavljač porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost na navedeni dan. Odabrani nadnevak je ograničen na razdoblje tekuće i prethodne godine. Uz OIB poreznog obveznika prikazuje se ime i prezime odnosno naziv te poruka da je porezni obveznik, obveznik PDV-a na određeni dan, odnosno da nije obveznik PDV-a na određeni dan. Za poreznog obveznika koji je obveznik PDV-a i koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, uz OIB prikazuje se ime i prezime odnosno naziv te poruka da je porezni obveznik, obveznik PDV-a na određeni dan i primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.