Europska komisija objavila je godišnje izvješće o PDV jazu za 2023. godinu koje pokazuje ukupno smanjenje PDV jaza u Europskoj uniji od preko 38 posto u 2021. u usporedbi s 2020. godinom. PDV jaz je u tom razdoblju smanjen s 99 na 61 milijardu eura što je značajan uspjeh koji govori u prilog tome da je većina država članica unaprijedila svoje sustave usklađenosti s PDV regulativom.

Izvješće ukazuje da je postojeći PDV jaz uglavnom uzrokovan prijevarama u vezi s PDV-om, utajom i izbjegavanjem plaćanja PDV-a, stečajevima koji nisu povezani s prijevarom, pogrešnim proračunima i financijskim nesolventnostima.


Osim toga, Izvješće analizira glavne čimbenike koji stoje iza smanjenja PDV jaza, uključujući:

  • ciljane mjere koje poduzimaju države članice, posebno one koje se odnose na digitalizaciju poreznih sustava (tj. režimi izvješćivanja u stvarnom vremenu i e-fakturiranje);
  • privremene čimbenike kao što su mjere podrške provedene tijekom pandemije COVID-19;
  • rast elektroničkog plaćanja i online kupnje, gdje je stopa usklađenosti (VAT compliance) općenito mnogo viša.


Kao rezultat ovog Izvješća, Europska komisija ističe važnost napredovanja prema prekograničnom digitalnom sustavu izvješćivanja koji se temelji na e-fakturiranju za B2B (business to business) transakcije na temelju Prijedloga direktive o PDV-u za digitalno doba (ViDA). To svakako može biti učinkovit način borbe protiv PDV prijevara, posebno prijevara s nestajućim trgovcem (MTIC) ili kružnih prijevara. S istim ciljem Republika Hrvatska provodi projekt uvođenja obveze ispostavljanja eRačuna u B2B segmentu uz obvezu fiskaliziranja seta podataka što će omogućiti uvid u poslovne transakcije u stvarnom vremenu i utvrđivanje rizika od pokušaja PDV prijevara.