Fiskalizacija 2.0 (fiskalizacija bezgotovinskih računa)


Drugom fazom fiskalizacije proširit će se obveza evidentiranja računa kroz sustav Porezne uprave na račune koji se izdaju u gospodarstvu (B2B), odnosno na bezgotovinsko poslovanje. Preduvjet za uspješno proširenje fiskalizacije u B2B segment je uvođenje obvezne razmjene eRačuna.

Fiskalizacijom bezgotovinskog poslovanja uveo bi se efikasan nadzor nad poslovanjem gospodarskih subjekata uz povećanje transparentnosti i uspješnije suzbijanje sive ekonomije. Takav sustav omogućio bi praćenje i povezivanje računa te prevenciju poreznih prijevara vezanih uz povrat PDV-a. Uvođenje fiskalizacije na bezgotovinsko poslovanje uz navedene prednosti smanjilo bi broj potrebnih obrazaca i omogućilo predispunjavanje propisanih obrazaca. Navedeni način ispunjenja obveza donosi i značajno administrativno rasterećenje poreznih obveznika. U konačnici, fiskaliziranjem svih izdanih računa bilo bi omogućeno praćenje gospodarskih tokova u realnom vremenu i podrška smanjivanju nelikvidnosti u gospodarstvu.