Projekt Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a


Ministarstvo financija, Porezna uprava je nositelj projekta Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: projekt Fiskalizacija 2.0) financiranim iz bespovratnih sredstava programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. do 2026. godine.


Porezna uprava kontinuirano ulaže u razvoj svog informacijskog sustava korištenjem dostupnih sredstava iz fondova financiranih iz EU-a, u svrhu racionalizacije korištenja državnog proračuna. Informacijsko-komunikacijska tehnologija predstavlja temelj modernog poslovanja te je dio svakog suvremenog organizacijskog i poslovnog sustava. Njena implementacija u sve segmente poslovne suradnje između različitih dionika, neovisno o tome radi li se o suradnji između poslovnih subjekata međusobno (engl. Business to Business, tj. B2B) ili poslovnoj suradnji s javnim tijelima (engl. Business to Government, tj. B2G), predstavlja unaprjeđenje odnosno usavršavanje te automatizaciju dosadašnjih poslovnih procesa.


Projekt Fiskalizacija 2.0 prema planu aktivnosti završava u prosincu 2024. godine, a njezin krajnji produkt je implementirani sustav za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a.


U okviru projekta Fiskalizacija 2.0 planira se

 • uspostava sustava za prijavu bezgotovinskih računa Poreznoj upravi i to računa koji se danas izdaju prema tijelima državne uprave – fiskalizacija računa koji se izdaju u B2G (eng. Business to Government) segmentu
 • implementacija sustava bezgotovinskog plaćanja putem elektroničkog računa (eRačuna) u segmentu B2B (Business to business) s integriranom e-arhivom te aktivnim, jedinstvenim i naprednim online knjigovodstvom u sustavu PDV-a
 • uspostava besplatne aplikacije za zaprimanje eRačuna koja će biti omogućena malim poreznim obveznicima – kojima bi troškovi uvođenja bili nerazmjerni koristima koje bi dobili iz takvog načina poslovanja


Cilj Projekta Fiskalizacija 2.0. je uspostava sustava za fiskaliziranje računa koji se izdaju u gospodarstvu (B2B) uz implementaciju sustava bezgotovinskog plaćanja putem e-Računa s integriranom e-arhivom te aktivnim, jedinstvenim i naprednim online knjigovodstvom u sustavu PDV-a kako bi se osigurao cijeli niz koristi za sve dionike i poslovne subjekte:

 • olakšane porezne prijave
 • smanjenje broja potrebnih obrazaca (porezno knjigovodstvo), točnost ispunjavanja poreznih obveza te u znatnoj mjeri njihova pred ispunjenost podacima s platforme e-Račun
 • transparentno poslovanje i mogućnost uvida u rokove plaćanja i poštivanje rokova plaćanja
 • uvid u trenutno poslovanje pojedinog poreznog obveznika
 • aktualne provjere boniteta
 • doprinos zaštiti okoliša upotrebom digitalne umjesto „papirnate“ arhive računa
 • smanjivanje broja kopija računa i njihovo arhiviranje putem Internet posrednika
 • mogućnost slanja priloga računu i rasterećenje papirologije
 • poboljšanje interoperabilnosti među akterima koji su uključeni u proces naplate
 • mogućnost praćenja i povezivanja računa i prevencija poreznih prevara vezanih uz povrat PDV-a
 • poslovni subjekti dobivaju podršku za učinkovitije i konkurentnije poslovanje u nacionalnom te globalnom kontekstu.