U okviru projekta Fiskalizacija 2.0 planirano je uvođenje obveze izdavanja elektroničkog računa (dalje u tekstu: eRačun) u segmentu B2B (Business to business) te povezano s time i obveze-izvješćivanja o tuzemnim transakcijama koje se obavljaju između tuzemnih poreznih obveznika.

U okviru projekta Fiskalizacija 2.0 planirano je uvođenje obveze izdavanja elektroničkog računa (dalje u tekstu: eRačun) u segmentu B2B (Business to business) te povezano s time i obveze-izvješćivanja o tuzemnim transakcijama koje se obavljaju između tuzemnih poreznih obveznika.


Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. propisano je da uporaba eRačuna ovisi o prihvaćanju kod primatelja, no isto tako Vijeće može ovlastiti svaku državu članicu za uvođenje posebnih mjera koje odstupaju od odredaba navedene Direktive. Stoga je upućen zahtjev Europskoj komisiji za davanje odobrenja za propisivanje obveznog izdavanja eRačuna za tuzemne isporuke između poreznih obveznika sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj.


Uvođenje obveze izdavanja eRačuna ne bi stvorilo prepreke u pogledu funkcioniranja jedinstvenog tržišta jer ne dovodi do promjena u pogledu načina izdavanja računa za transakcije koje se obavljaju između poreznih obveznika iz Republike Hrvatske i poreznih obveznika iz drugih država članica. U tim slučajevima i dalje bi postojala mogućnost izdavanja računa na papiru, a pri izdavanju eRačuna primjenjivao bi se uvjet prihvaćanja kod primatelja.


S obzirom na činenicu da mnogi porezni obveznici već razmjenjuju eRačun, a njegovo izdavanje obvezno je i u javnoj nabavi, uvođenje obveze izdavanja eRačuna poreznim obveznicima koji ih i sad izdaju ne bi dovelo do značajnih financijskih troškova. Malim poreznim obveznicima koji nisu obveznici PDV-a i kojima bi troškovi uvođenja bili nerazmjerni koristima koje donosi eRačun planira se uspostavljanje besplatne aplikacije koja bi im omogućila zaprimanje eRačuna.


Planirani rok za uvođenje obveze izdavanja eRačuna je 1. siječnja 2026. godine kako bi se poreznim obveznicima ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu novim pravilima. Propisivanjem obveznog izdavanja eRačuna za tuzemne isporuke daje se vrijedan doprinos digitalnoj tranziciji i razvoju gospodarstva te se sprječavaju određeni oblici utaje ili izbjegavanja plaćanja poreza.