U sklopu projekta Fiskalizacija 2.0 kojim se u poslovanje među poduzetnicima (B2B) uvodi izdavanje računa u elektroničkom obliku održane su prezentacije talijanskih i francuskih stručnjaka za eRačune. Projektnom timu koji radi na razvoju hrvatskog sustava tako su predstavljena iskustva dviju velikih članica Europske unije koje su trenutno u različitim fazama primjene eRačuna, čime je projektni tim dobio korisne uvide u izazove koje prate elektroničko fakturiranje u B2B segmentu kao i pregled primijenjenih rješenja u različitim modelima.


Italija je kao pionir Europske unije još 2015. započela proces uvođenja elektroničkog

fakturiranja s B2G računima radi kontrole javnih rashoda. B2B i B2C eFakturiranje uvedeno je 2019. i danas su svi porezni obveznici dužni izdavati elektronički račun. eRačuni se kupcu šalju putem sustava „Il Sistema di Interscambio“' koji je pod ingerencijom poreznih vlasti. Sustav provjerava formalne pogreške u eRačunu i odbacuje ga ako ima grešaka. Kada je račun formalno ispravan sustav ga šalje kupcu. Na taj način se uvodi transparentnost u poslovanje, a pozitivan rezultat je, između ostalih, smanjenje PDV jaza u Italiji.

Francuska je u fazi uvođenja obveze izdavanja eRačuna, za što je već postavljen normativni okvir. Za velike tvrtke obveza izdavanja elektroničkih računa započinje u srpnju 2024., za srednje u siječnju 2025., a za sve ostale u siječnju 2026. godine. Pri izdavanju eRačuna isti će se evidentirati kroz platformu za razmjenu eRačuna nakon čega će eRačun biti poslan kupcu. Predviđeni rok za izdavanje eRačuna je dva dana, a račun će uključivati šifre i opise transakcija te kodiranje sukladno Europskoj normi. Za međunarodnu B2B kupnju i prodaju i B2C prodaju, obvezno će biti eIzvještavanje. Također, propisat će se obveza prijave međunarodnih B2B transakcija unutar i izvan EU.

Uvođenjem obveze eRačuna Francuska, kao i Hrvatska, očekuje modernizaciju računovodstvene funkcije, povećanje produktivnosti i transparentnosti u poslovanju, kontrolu poslovnih tokova, doprinos zaštiti okoliša i druge prednosti za gospodarstvo.